Makaleler

BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ

Giriş Teknokentte faaliyette olan firmalarda Ar-Ge, Yazılım ya da tasarım projelerinde çalışan ve mevzuatta sayılan nitelikleri karşılayan personel, çeşitli kanunlar ve ...
Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Giriş Türkiye'de kurumlar vergisi, şirketlerin elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, kurumlar vergisinin uygulanmasına ilişkin ...
Devamını Oku

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemini artırmıştır. Teknoloji geliştirme bölgeleri, bu alandaki faaliyetleri desteklemek ve ...
Devamını Oku

TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR

Teknokentlerdeki yönetici şirketler ile diğer işletmeler, projelerde öğretim üyelerinden danışmanlık, mentörlük ve benzeri adlarla birçok hizmet alırlar. Bu hizmetlerin verilme ...
Devamını Oku

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL!

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL!   Bilindiği üzere, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinin destek süreçleri Sanayi ...
Devamını Oku

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI

Şirketlerin faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerinin bir kısmı, belli şartlar dahilinde ve 2021 yılı ilk geçici vergilendirme döneminden ...
Devamını Oku

TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ

Teknopark Yönetmeliğinin “Muafiyet, indirim ve istisnalar” başlıklı 35. maddesine göre; - Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ...
Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak ...
Devamını Oku

ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak ...
Devamını Oku

TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 10/1-(ğ) bendine göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt ...
Devamını Oku

OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI

Teknokentlerde proje kapsamında oyun yazılımı gerçekleştiren şirketler, 4691 sayılı Teknokent Kanunundaki tüm teşvik ve istisnalardan yararlanır. Oyun firmaları proje sürecinde ...
Devamını Oku

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesine göre, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya ...
Devamını Oku

YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU

Özellikle yazılım sektörü, mekandan bağımsız olarak çalışma konusunda önemli bir mesafe kat etmiş ve sektör dinamikleri bu şekil çalışmaya uygun ...
Devamını Oku

TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; 4691 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli ...
Devamını Oku

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI   I.GİRİŞ 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge firmalarına aşağıdaki istisna ve teşvikler ...
Devamını Oku

TEKNOKENT MUHASEBESİ

Teknokentler, teknoloji odaklı şirketlerin faaliyet gösterdiği, yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edildiği özel bölgelerdir. Teknokent muhasebesi genellikle standart finansal muhasebe süreçlerinden ...
Devamını Oku

AR-GE MUHASEBESİ

Ar-Ge muhasebesi, şirketlerin Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerine ilişkin finansal süreçleri yönetmesini ifade eder. Ar-Ge muhasebesi, Ar-Ge harcamalarının kaydedilmesi, raporlanması ...
Devamını Oku

TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI

Teknokentler, teknoloji tabanlı işletmelerin gelişimini destekleyen ve inovasyon ekosistemini güçlendiren özel bölgelerdir. Teknokente giriş yapmak, şirketler için yeni fırsatlar ve ...
Devamını Oku

AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri

Başlangıçta, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) merkezleri ve Teknokent firmaları, inovasyon ve teknolojik ilerlemeye odaklanarak, yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek ...
Devamını Oku

KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR?

Ar-Ge personeli, inovasyon ve teknolojik ilerlemeyi sağlayan projelerde çalışan uzmanlar olarak, çeşitli alanlarda bilgi ve becerilere sahip kişilerdir. Ar-Ge personeli olabilecek ...
Devamını Oku

TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI

Yönetici Şirketlerin 4691 sayılı Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran ...
Devamını Oku

TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Ne yazık ki Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor zamanlar yaşamaktayız. Görünen o ki zor ve sıkıntılı günler bir süre daha ...
Devamını Oku

5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin ...
Devamını Oku

TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ

5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortakları, ortak oldukları şirketlerde yürütülmekte olanprojelerde aktif olarak çalıştıkları ...
Devamını Oku

TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

I.GİRİŞ Bu yazımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin seri üretime konu satışlarını ele alacağız. Kısaca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Avantajları;   Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ...
Devamını Oku

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

I. GİRİŞ Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan pek çok işletmenin ortak sorunlarından bir tanesi Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası ...
Devamını Oku