Makaleler

Tüm Makaleler

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ
Görüntülenme : 348

TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ

teknokentlerde-muafiyet-listeleri.jpg

Teknopark Yönetmeliğinin “Muafiyet, indirim ve istisnalar” başlıklı 35. maddesine göre;

- Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergi 31/12/2028 tarihine kadar tahakkuktan terkin edilir.

- Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.

Bu kapsamda yönetici şirketler “muafiyet listelerindeki”, kartla yapılan giriş çıkış süreleri, bölge dışında geçen süreleri ve Ar-Ge-destek personelinin listelere uyumluluğunu incelemektedir.

Bu durumlar dışında kalan, gelir vergisi stopaj teşviki ile SGK prim teşvikinin doğru şekilde hesaplanması ile ilgili sorumluluk tamamen teknokentte faaliyet gösteren işletmelere aittir. Böylece, Yönetici Şirkete muafiyet listelerinin sunulması ve yukarıda belirtilen kontrollerin yapılması, yararlanılan teşviklerin mevzuata uygun olduğuna ispat teşkil etmemekte, doğru uygulama yapılıp yapılmaması şirketler ile mali müşavirlerin sorumluluğunda olmaktadır.

7263 sayılı Kanunla 2021/Şubat ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni Kanun değişikliğiyle birlikte, Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde kira sözleşme fesh olunmuş sayılır ve fesih tahliye nedenidir.

Yeni değişiklikle birlikte, muafiyet listelerinin süresinde Yönetici Şirkete sunulmamasına yönelik daha ağır yaptırımlar ihdas edilmiştir.

Bu yeni yaptırım hükmü de göz önüne alınarak, muafiyet listelerinin Yönetici Şirkete sunulmasında özellikle sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Güven AYYILDIZ
 SMMM / ARGE VE TEKNOKENT UZMANI