Makaleler

Tüm Makaleler

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ
Görüntülenme : 182

ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR

supheli-degersiz-alacaklar.jpg

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak öngörülmektedir. Buna göre, en az 2 yıl süreyle yüksek bir kurumlar vergisi oranının uygulanacağı beklenmektedir.

Yüksek bir maliyet yaratan kurumlar vergisiyle ilgili şirketlerin, “şüpheli veya değersiz” alacaklarını, mevzuata uymak koşuluyla gider yazmaları ve kurumlar vergisi matrahlarını bu tutarda azaltmaları mümkündür.

Ancak mevzuata hakim olunamaması dolayısıyla, birçok şirket şüpheli ve değersiz alacaklarıyla ilgili doğru şekilde işlem tesis edememekte ve hak kayıpları oluşmaktadır.

1) Şüpheli alacaklar VUK’un 323. maddesine göre;  

- Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla,  

- Dava veya icra safhasında bulunan  

- veya yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır ve belli şartlarla gider yazılır.  

2) Değersiz alacaklar  

Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre;

- Kazai bir hükme (mahkeme kararına)

- veya kanaat verici bir vesikaya göre

tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersizdir.

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayıtlı kıymetleriyle zarara atılarak bilançodan çıkarılırlar.  

3) Genel Değerlendirme  

Şüpheli ve değersiz alacaklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılabilmekte; bunlarla ilgili olarak ödenen KDV de, 2019 yılında düzenlemeye göre tekrar indirim konusu yapılabilmektedir.

Şirketlerin özellikle aşağıdaki durumlarının olup olmadığının tespiti, kurumlar vergisi matrahının azaltılması ve KDV indirimi noktasında büyük önem arz edecektir.

- Şüpheli ve değersiz hale gelen toplam alacaklar

- Avanslar

- Teminatlı Alacaklar

- İflas ve Tasfiye Durumunda Alacaklar

- Konkordato

 Karşılıksız Çekler

- Kanun Hükmüne Göre Vazgeçilen Alacaklar

- Kamu Kurumlarından Tahsil Edilemeyen Alacaklar

- Yurt Dışı Alacaklar

- Çeşitli İhtilaflara Göre Tahsil Edilemeyen Fatura Tutarları

- Başka Kurumlar Adına Olan Alacaklar  

Güven AYYILDIZ
SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI