Makaleler

Tüm Makaleler

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ?
Görüntülenme : 371

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

kurumlar-vergisi-kanununun-6-ve-teknokent-kanununun-gecici-2-maddesi-cercevesinde-yazilim-faaliyetlerinin-vergilendirilmesi.jpg

Giriş

Türkiye'de kurumlar vergisi, şirketlerin elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, kurumlar vergisinin uygulanmasına ilişkin temel esasları düzenler. Aynı zamanda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu da belirli koşulları sağlayan ve teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlere vergi istisnası sağlamaktadır. Bu iki kanunun bir araya gelmesi, özellikle yazılım faaliyetlerini yürüten şirketler için önemli vergisel avantajları ortaya çıkarmıştır.

Safi Kurum Kazancının Hesaplanması ve İstisna

Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisinin hesaplanacağını belirtmektedir. Safi kurum kazancının tespitinde ise, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri uygulanır. Bu durum, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası ve dönemsellik ilkelerinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesi ise, belirli koşulları sağlayan şirketlerin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürüttükleri belirli faaliyetlerden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutmaktadır. Ancak, bu istisna kazancın ve masrafların ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamında olan faaliyetlerin diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Yazılım Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi

Yazılım faaliyetleri, günümüzde birçok şirket için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Ancak bu faaliyetlerin vergilendirilmesi, bazı özel durumları da beraberinde getirir. Özellikle sipariş usulüne göre yapılan yazılım işleri ve gayrimaddi hakların satılması veya devri gibi durumlar büyük dikkat gerektirir.

Sipariş usulüne göre yapılan yazılım işlerinde, alınan avansların gelir yazılmaması ve harcamaların aktifleştirilerek kaydedilmesi gerekmektedir. Yazılımın tamamlanıp teslim edildiği dönemde ise, hasılatın ve masrafların ilişkilendirilmesi, böylece gelirin tahakkuk ettirilmesi gerekir. Proje ilerledikçe yazılım paketlerinin ayrı ayrı teslim edilmesi halinde ise, her bir teslimde gelirin tespit edilmesi ve ilgili dönem kazancına eklenmesi uygun olacaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun istisna hükümleri çerçevesinde ise, bu istisnadan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kazanç, istisna kapsamına giren faaliyetlerden elde edilen hasılattan, gider ve maliyet unsurlarının düşülmesiyle bulunur. Ancak, bu kazancın diğer faaliyetlerle karıştırılmaması ve kayıtların ayrı şekilde tutulması gerekmektedir.

Sonuç

Yazılım faaliyetleri, hem ticari kazancın tespiti hem de vergilendirilmesi açısından özel durumları beraberinde getiren bir alanda yer alır. Özellikle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun sağladığı vergi istisnasının doğru bir şekilde uygulanması ve kayıtların ayrı ayrı tutulması büyük önem taşır. Şirketlerin vergi danışmanlarıyla sıkı bir işbirliği yaparak, bu özel durumları dikkate alan bir vergi stratejisi oluşturmaları büyük önem arz eder.