Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 58

TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER

tekmer-isletmelerine-saglanan-vergisel-avantajlar-ve-uygulamali-ornekler.jpg

Giriş

Türkiye'de girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER), KOSGEB tarafından desteklenen ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olan kuruluşlardır. TEKMER işletmelerine sağlanan çeşitli vergi avantajları, bu işletmelerin mali yüklerini azaltarak daha rekabetçi olmalarını sağlar. Bu makalede, TEKMER işletmelerine sağlanan vergisel avantajlar ve bu avantajların uygulamalı örnekleri ele alınacaktır.

1. Vergi Avantajlarının Kapsamı

TEKMER işletmelerine sağlanan vergisel avantajlar, özellikle 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu avantajlar arasında Ar-Ge indirimi, SGK işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası bulunmaktadır.

2. Ar-Ge İndirimi

Ar-Ge indirimi, TEKMER işletmelerinin Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların kurumlar vergisi matrahından ikinci kez indirilmesini sağlar. Bu, işletmelerin vergi yükünü önemli ölçüde azaltır.

Uygulamalı Örnek: José Mourinho Limited Şirketi yazılım geliştirme faaliyetleri yürütmekte ve Ar-Ge harcamaları yapmaktadır.

Şirketin yıllık mali verileri şu şekildedir:

 • Satış hasılatı: 1.000.000 TL
 • Satış maliyeti: 400.000 TL
 • Ar-Ge harcamaları: 250.000 TL
 • Kurum kazancı: 350.000 TL (1.000.000 TL - 400.000 TL - 250.000 TL)
 • Hesaplanan kurumlar vergisi: 87.500 TL (350.000 TL x %25)

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanan José Mourinho Limited Şirketi, Ar-Ge harcamalarını matrahtan ikinci kez düşer:

 • Ar-Ge indirimi sonrası matrah: 100.000 TL (350.000 TL - 250.000 TL)
 • Hesaplanan kurumlar vergisi: 25.000 TL (100.000 TL x %25)

Bu durumda şirket, Ar-Ge indirimi sayesinde 62.500 TL vergi avantajı sağlamış olur.

3. SGK İşveren Hissesi Desteği

Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. Bu, işletmelerin personel maliyetlerini düşürür.

Uygulamalı Örnek: Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Limited Şirketi'nde Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan bir biyologdur. Aylık brüt ücreti 90.000 TL'dir. SGK primi işveren payı %20,5’dir:

 • SGK işveren payı: 18.450,00 TL (90.000 TL x %20)
 • Devlet desteği: 6.975,00 TL (90.000 TL x %7,75)*

Bu durumda, işletme SGK işveren hissesi desteği sayesinde aylık 6.975,00 TL tasarruf etmiş olur.

(*) 5746 sayılı Kanun uygulamasında 20,5 işveren prim desteğinden önce %5’lik 5510 sayılı kanun indirimi uygulanır. Kalan oran 15,50 oranın %50’si % 7,75’e denk gelmektedir.

4. Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Ar-Ge personelinin ücretlerinin belirli bir oranı gelir vergisinden muaf tutulur. Bu oran, doktora derecesine sahip olanlar için %95, yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %90, diğerleri için %80'dir.

Uygulamalı Örnek: Aziz Yıldırım Limited Şirketi'nde çalışan Dušan Tadić'in (yüksek lisans mezunu) aylık brüt ücreti 10.000 TL’dir:

 • Vergiye tabi ücret: 10.000 TL - SGK işçi payı + işz payı (%14 + %1): 8.500 TL
 • Hesaplanan gelir vergisi: 1.275 TL (8.500 TL x %15)
 • Gelir vergisi stopaj desteği: 1.147,50 TL (1.275 TL x %90)
 • Ödenecek vergi: 127,50 TL (1.275 TL - 1.147,50 TL)

Bu durumda, işletme Dušan Tadić'in maaşından 1.147,50 TL vergi avantajı sağlar.

5. Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. Bu, işletmelerin işlem maliyetlerini azaltır.

Uygulamalı Örnek: Fenerbahçe Limited Şirketi, bir Ar-Ge projesi için 1.000.000 TL değerinde bir sözleşme imzalamıştır. Normalde bu sözleşme üzerinden %0,948 damga vergisi ödenir:

 • Ödenecek damga vergisi: 9.480 TL (1.000.000 TL x %0,948)

Damga vergisi istisnası sayesinde, işletme bu vergiyi ödemez ve 9.480 TL tasarruf eder.

Aynı istisna ücret bordroları içinde geçerlidir.

6. Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve diğer fonlardan muaftır. Bu, ithalat maliyetlerini düşürür.

Uygulamalı Örnek: Sarı Kanarya Limited Şirketi, Ar-Ge çalışmaları için 100.000 TL değerinde ithal malzeme getirmiştir. Normalde %10 gümrük vergisi ödenir:

 • Ödenecek gümrük vergisi: 10.000 TL (100.000 TL x %10)

Gümrük vergisi istisnası sayesinde, işletme bu vergiyi ödemez ve 10.000 TL tasarruf eder.

Sonuç

TEKMER Destek Programı kapsamında sağlanan vergisel avantajlar, işletmelerin mali yüklerini önemli ölçüde azaltarak rekabet güçlerini artırır. Ar-Ge indirimleri, SGK işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi ve gümrük vergisi istisnaları, işletmelerin daha verimli ve maliyet etkin çalışmalarını sağlar. Bu avantajlar, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sunar ve yenilikçi projelerin hayata geçmesine olanak tanır.

 

2/7/2024

Güven AYYILDIZ

SMMM / AR-GE VE TEKNOKENT UZMANI