Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Kurumlara özel olarak sunulan bordrolama işlemleri sunulmaktadır

 • Personel özlük dosyası hazırlanması,
 • Personel iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Personel işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılması,

   

 • Personelin aylık SGK bildirimlerinin yapılması,
 • SGK İşyeri açılışı, kapanışı ve nakil ve diğer işlemlerin yürütülmesi,
 • İşkur bildirimlerinin yapılması,
 • 4691 ve 5746 sayılı kanun kapsamında proje bazlı ücret bordrolarının hazırlanması,
 • 4691 sayılı kanun kapsamında yönetici şirket aylık muafiyet listeleri ile üç aylık bölge faaliyet bildirimlerinin hazırlanması,
 • Tübitak Mali Raporlarının hazırlanması
Hakkımızda