Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 799

TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ

teknokentler-ar-ge-ve-tasarim-merkezlerinde-fiilen-calisan-sirket-ortaklarinin-ucretleri.jpg

5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortakları, ortak oldukları şirketlerde yürütülmekte olanprojelerde aktif olarak çalıştıkları görülmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.09.2011 tarih ve 62030549-KVK 10-1550 sayılı özelge ile 5746 sayılı Kanun kapsamında yer alan projelerde fiilen çalışan şirket ortaklarına çalışmaları karşılığında ödenen ücretler, diğer şartları da taşıması kaydıyla gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanması mümkündür.  

Denilmektedir.

Aynı durumun 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknokentte faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortaklarını da kapsayacağı çok açıktır. Yine belirlenen şartları sağlaması kaydıyla 4691 sayılı kanun kapsamında yürütülen projeler kapsamında fiilen çalışan şirket ortaklarına ödenen ücretlerinde belirlenen oran nispetinde gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılmasında her hangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Örneği, Eskişehir ATAP Teknokentinde faaliyet gösteren GÜNEY Bilişim Teknolojileri A.Ş. 4691 sayılı kanun kapsamında geliştirmekte olduğu (UMUT) yazılım projesinde görev alan şirket ortağına ödeyeceği 7.000,00 TL ücretten dolayı gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanabilir. Burada önemli olan husus şirket ortağının fiilen proje kapsamında çalıştığının ve fiilen bölgede veya proje kapsamında laboratuvar, analiz, test, deney, saha araştırması, bilimsel etkinlik veya ilk örnek (prototip) geliştirme faaliyetleri nedeniyle bölge dışında geçirdiği sürelerin ispatıdır. Bu sorumluluk şirkete aittir.  

Bu çerçevede 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında yürütülmekte olan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yürütülmekte olan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri kapsamında belirlenen şartları taşıması kaydıyla şirket ortaklarına ödenen ücretlerin gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanması mümkündür.
 

Güven AYYILDIZ

SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI


Kaynak:
     1.Ar-Ge Teşvikleri ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları / Cem Arslan (Devlet Gelir Uzmanı)
     2.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.09.2011 tarih ve 62030549-KVK 10-1550 sayılı özelgesi