Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 69

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU

tekmer-destek-programi-genel-bilgi-notu.jpg

TEKMER Destek Programı, Türkiye'deki teknoloji geliştirme merkezlerinin (TEKMER) kurulması, işletilmesi ve girişimcilere yönelik hizmetlerin sağlanmasını desteklemek amacıyla KOSGEB tarafından yürütülen bir programdır. Aşağıda, programın ana başlıkları ve sağlanan destekler özetlenmiştir.

1. TEKMER’in Amacı

TEKMER Destek Programı'nın amacı, girişimcilik ekosisteminde işbirliğini teşvik ederek ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetler sunulmaktadır:

 • Ön İnkübasyon: Girişimcilere eğitim, danışmanlık, mentörlük ve iş geliştirme hizmetleri sağlanır.
 • İnkübasyon: Girişimcilere ve işletmelere eğitim, teknik danışmanlık, yatırımcı bulma ve ortak kullanım alanları gibi hizmetler sunulur.
 • İnkübasyon Sonrası: Mezun işletmelere pazar stratejisi geliştirme, büyüme stratejisi, fon bulma gibi hizmetler sağlanır.

2. İşletici Kuruluş

TEKMER Destek Programı'ndan yararlanmak için kurulan tüzel kişilik işletici kuruluştur. Bu kuruluş KOSGEB’den onay alarak faaliyete başlar. İşletici kuruluş, çeşitli destek ve hibelerden faydalanır.

3. TEKMER Destek Programı Kapsamındaki Hibeler ve Destekler

 • Mobilya ve Donanım Desteği:
  • Kapsam: TEKMER yönetim ofisleri, etkinlik alanları, toplantı odaları, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanları ile ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım.
  • Destek Miktarı: 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek.
  • Koşul: Satın alınacak mobilya ve donanımın yeni olması gereklidir.
 • Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği:
  • Kapsam: Makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli.
  • Destek Miktarı: 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek.
  • Koşul: Satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yeni olması gereklidir.
 • Personel Giderleri Desteği:
  • Kapsam: TEKMER yöneticisi, teknik personel, uzman personel ile temizlik ve güvenlik personeli için sağlanır.
  • Destek Miktarı: Yıllık azami 750.000 TL olmak üzere toplam 3.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek.
  • Koşul: Desteklenen personelin tam zamanlı çalışması gereklidir.
 • Eğitim ve Danışmanlık Desteği:
  • Kapsam: TEKMER girişimcileri ve işletmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmetleri.
  • Destek Miktarı: Yıllık 100.000 TL’yi geçmemek üzere toplam 300.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: Eğitim ve danışmanlık hizmetleri yurt içi/yurt dışı kurum ve kuruluşlardan alınabilir.
 • Organizasyon Desteği:
  • Kapsam: Hızlandırıcı programlar, inovasyon kampları, mentör görüşmeleri, yatırımcı buluşma programları, ikili iş görüşmeleri, konferanslar, kongreler ve çalıştaylar.
  • Destek Miktarı: Her bir organizasyon için 50.000 TL’yi ve yıllık 200.000 TL’yi geçmemek üzere toplamda 500.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: KOSGEB logolu flama/bayrak vb. materyallerin organizasyonlarda yer alması gerekmektedir.
 • Tanıtım Desteği:
  • Kapsam: TEKMER faaliyetlerinin, girişimcilerin veya ürünlerinin tanıtılması amacıyla; web sayfası, katalog, broşür, tanıtım filmi, reklamlar, fuar alanı kira bedeli gibi tanıtım faaliyetleri.
  • Destek Miktarı: Yıllık 50.000 TL’yi geçmemek üzere toplam 200.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: Hazırlanan/bastırılan tanıtım materyallerinde KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması gerekmektedir.

4. Bölge Firmaları İçin Sağlanan Ek Destekler

 • Kapasite Geliştirme Desteği: İşletici kuruluşun fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL’ye kadar ek destek sağlanabilir.
 • Vergisel Durum: TEKMER A.Ş. tarafından alınan hibeler genel olarak kurumlar vergisine tabi olup, KDV istisnası bulunmamaktadır. Alınan hibeler nitelikleri itibariyle iki başlık altında incelenir: Amortismana tabi iktisadi kıymetler ve personel giderleri, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri.

5. Girişimcilerin TEKMER’den Alacakları Destekler ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi

TEKMER bünyesinde faaliyet gösteren girişimciler, sağlanan altyapı, danışmanlık ve diğer desteklerle daha az maliyetli ve verimli çalışma imkânı bulurlar. Girişimciler, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlara başvurarak Ar-Ge ve tasarım projeleri için ek teşviklerden de faydalanabilirler.

6. 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu Kapsamında Sağlanan Teşvikler

TEKMER'de faaliyet gösteren girişimciler, 5746 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki teşviklerden yararlanabilirler:

 • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge harcamalarının %100’ü kurumlar vergisi matrahından ikinci kez indirilebilir.
 • SGK İşveren Hissesi Desteği: Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği: Ar-Ge personelinin ücretlerinin %80-%95’i gelir vergisinden muaf tutulur.
 • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin düzenlenen belgeler damga vergisinden muaftır.
 • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge projelerinde kullanılacak ithal eşyalar gümrük vergisinden muaftır.

Genel Değerlendirme

TEKMER Destek Programı, bölge firmalarının teknolojik altyapılarını geliştirmelerine, personel maliyetlerini azaltmalarına ve pazarlama faaliyetlerini desteklemelerine yardımcı olur. KOSGEB ve diğer kamu kurumları nezdinde yapılacak çalışmalarla destek tutarlarının artırılması mümkündür. TEKMER A.Ş., girişimciler için sağladığı bu desteklerle bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

1.7.2024

Güven AYYILDIZ

SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI