Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 149

4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

4691-sayili-kanun-kapsaminda-teknoloji-gelistirme-bolgelerinde-657-sayili-devlet-memurlari-kanununa-tabi-calisanin-ar-ge-personeli-kapsaminda-degerlendirilmesi.jpg

Giriş

Türkiye'de, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) yenilik ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş özel ekonomik bölgeleridir. Bu bölgelerde çalışan Ar-Ge personeli çeşitli vergi teşviklerinden yararlanabilmektedir. Bu makalede, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda sağlanan vergi teşvikleri ele alınacaktır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özelgesi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 10.02.2023 tarihinde verdiği özelgede, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan ve ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren bir firmanın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştıkları kurumun izni ile aylıksız izinli statüde tam zamanlı veya kısmi zamanlı istihdam edilen memurların Ar-Ge personeli kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunu değerlendirmiştir​​.

Kanun ve Yönetmelikler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Tanımlar:

  • Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenler.
  • Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar.
  • Teknisyen: Teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
  • Destek Personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel.

Personel İstihdamı: Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak çalıştırılacaklar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.

Vergi Teşvikleri: 31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

Özelgeye Dayalı Karar

Gelir Vergisi Teşviki:

  • Uygulama Kapsamı: 4691 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, çalıştıkları kurumun izni ile aylıksız izinli statüde tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak firmanız bünyesinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin, Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmesi mümkündür.
  • Vergi Teşviki: Bu personelin bölgede çalıştıkları süreye isabet eden ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu teşvik, ilgili personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Sonuç

4691 sayılı Kanun kapsamında, teknoloji geliştirme bölgelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanın Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu değerlendirme sonucunda, ilgili personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması sağlanacaktır. Bu teşvik, teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerine katılan kamu personelinin istihdamını teşvik ederek, bölgelerin yenilikçi ve teknolojik kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir.

Kaynak:

Gelir İdaresi Başkanlığı - 4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanın Ar-Ge personeli kapsamında değerlendirilmesi - 2023-03-01