Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 288

TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

teknokentler-ile-ar-ge-ve-tasarim-merkezlerinde-kisa-sureli-calisma-odenegi.jpg

Ne yazık ki Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor zamanlar yaşamaktayız. Görünen o ki zor ve sıkıntılı günler bir süre daha devam edecek.

Mevcut durum itibariyle ekonomik anlamda okyanus ortasında bir fırtınaya tutulduk. Hemen her işletme gemisini limana hasar almadan yanaştırma telaşında. Doğrusu şu ki, bu fırtına ortasında kalan gemidekiler sadece işverenler değiller. Çalışanlar da bu gemide ve geminin limana sağ salim yanaşması için işverene destek olmak zorundalar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) geçen hafta yayınladığı bir raporda, ülkelerin zamanında önlem almamaları durumunda milyonlarca kişinin işini kaybedeceğini açıkladı.

İşsizlik, ülkemizde de en önemli sorunların başını çekmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle, ülkemizdeki işsizler arasına 1 milyonun üzerinde yeni işsiz eklenmesi muhtemel görünmektedir.

Tehlikenin farkında olan Hükümetimiz bu çerçevede çeşitli destek paketleri açıklamaktadır. Bu desteklerden en çok talep gören ise, Türkiye İş Kurumu üzerinden sağlanacak olan “Kısa Çalışma Ödeneği”dir.

Bu zorlu süreçte işverenler tarafından kullanılabilecek desteklerden kısa çalışma ödeneğini Teknokentler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri açısından değerlendireceğiz.

I. TEKNOKENTLER

Teknokentlerde personel bazlı sağlanan istisnalar/destekler aşağıdadır:

1.       Gelir Vergisi Stopaj Desteği

2.       Damga Vergisi İstisnası

3.       SGK Primi İşveren Desteği

Yukarıda yazılı desteklerin personel bazında yararlanılmasının temel kuralı, personelin Teknokentlerde belirli şartlar dışında fiilen bulunma (çalışma) mecburiyetidir. Doğrudan projeyle ilgili olmak kaydıyla ve belirli şartlarla personelin Teknokent dışında geçirmiş olduğu sürelerin de Teknokentte çalışılmış gibi kabul edileceği açıktır.

Aşağıda belirtilen amaçlarla dışarıda geçirilen süreler;

1.       Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları
2.       Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
3.       Saha araştırması
4.       Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler
5.       En az bir yıl çalışmış personelin yüksek lisans ve doktorada geçirilen süreleri Teknokentte çalışılmış olarak kabul edilmektedir.

Teknokentlerde sağlanan desteklerin temel kuralı “bölgede” çalışma olmakla birlikte mevcut durum itibariyle Teknokent personelinin büyük bölümü fiilen Teknokentlerde bulunmadan çalışmasına devam etmekte veya çalışmasına ara vermektedir. Bu nedenle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin üst kurumu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 15 Mart 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla, Covid-19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.

Bu çerçevede;

Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 Yılı Nisan Ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir.

16.03.2020 ila 30.04.2020 tarihleri arasındaki yaklaşık 45 günlük bu “geçici” uygulama ile; TGB’lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

Bahse konu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Teknokent şirketlerinin pek çoğu Nisan Ayı sonuna kadar olan süreci kısmen veya tamamen evden çalışarak yürütme kararı almıştır. Ancak, Teknokent işletmelerinin büyük bir kısmı açıklanan “Kısa Çalışma Ödeneğine” de başvuru yapmak istemektedir.

 -          Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Teknokentlerde Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Teknokent işletmeleri de İŞKUR’un belirlediği şartları taşıması kaydıyla bu gelir desteğinden yararlanabilirler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kısa çalışma ödeneğinin, personelin çalışmadığı kısım için İŞKUR tarafından personelin işsizlik ödeneğinden mahsup edilmek suretiyle ödeniyor olmasıdır.

Örnek: Bilkent Cyberparkta faaliyette bulunan Fenerbahçe Yazılım Teknolojileri A.Ş., kısa çalışma ödeneğine Nisan/2020 döneminden başlamak üzere başvurmak istemektedir.
·         Firmanın çalışan sayısı 5 kişidir.
·         Firma haftalık çalıştırılmayacak süreyi 30 saat olarak belirlemiştir. Kalan 15 saatlik sürede çalışma yapılacaktır.
·         Başvuru koşulları uygun görülmüştür.

Çalışana, çalışmadığı haftalık 30 saate karşılık gelen ücreti, son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı ve aylık asgari ücretin brüt tutarının azami % 150’si kriterleri göz önünde bulundurularak İŞKUR tarafından hesaplanarak çalışanın PTT hesabına yatırılacaktır.

İşveren, çalışma yapılan günlere ilişkin bildirimlerini Nisan sonuna kadar fiilen bölgeye gelmeden Teknokent muafiyet ve istisnalarından yararlanarak bildirimde bulunabilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız evden çalışma opsiyonunu Nisan 2020 dönemi sonrasında uzatma kararı almazsa, bildirim ve beyanlarda istisnadan yararlanmanın temel şartlarından olan personelin fiilen bölgede bulunma şartının atlanmaması önem arz etmektedir. Bu noktada SGK, 2008-85 sayılı genelgede belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Toplam Ar-Ge personelinin % 10’u ile sınırlı olmak üzere “Destek Personelinin” de evden çalışma süresine dahil edileceği unutulmamalıdır.

İŞKUR tarafından yapılan “Kısa Çalışma Ödeneğine” ait sürelerin SGK bildiriminde, eksik gün sebebi olarak “18-Kısa çalışma ödeneği” seçilmelidir.  

II. AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 15 Mart 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimiz için de geçerlidir. Bu Merkezler için de evden çalışma opsiyonun kullanılmasının önünde herhangi bir engel yoktur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız evden çalışma opsiyonunu Nisan 2020 sonrasında uzatmazsa, bildirim ve beyanlarda istisnadan yararlanmanın temel şartlarından olan personelin fiilen bölgede bulunma şartının Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde de atlanmaması gereklidir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde Kısa Çalışma Ödeneğinin uygulamasında dikkat edilecek husus ise, yine fiilen çalışma mecburiyeti ve tam zaman eşdeğer hesaplaması olacaktır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde çalışan personel için Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulduğu takdirde, İŞKUR tarafından yapılan “Kısa Çalışma Ödeneğine” ait sürelerin SGK bildiriminde, eksik gün sebebi olarak “18-Kısa çalışma ödeneği” seçileceğinden, Ar-Ge Merkezleri için 15, Tasarım Merkezleri içinse 10 olarak belirlenen asgari tam zaman eşdeğer personel sayısı koşulunun sağlanamama riskiyle karşılaşılması muhtemeldir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru sırasında bu hususu dikkate almaları faydalarına olacaktır.

Teknolojik yönden üstün durumda olmanın öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığı bu günlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin, ülkemiz geleceğine yapabilecekleri katkılar göz önünde bulundurularak, imkanlar dahilinde desteklenmesi ve bu zorlu süreci hasarsız atlatmalarının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının; Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerin dört duvar arasından çıkartılmasına yönelik adımları kalıcı olarak sağlayacak düzenlemeleri yapmaları ülke menfaatine olacaktır.

Unutulmamalıdır ki Ar-Ge statik olarak yapılan bir çalışma değildir.

Son olarak bu süreçte bizler için kendi hayatlarını riske atarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan sabır, güç ve sağlıklar dilerim.  

   

 Güven AYYILDIZ
 SMMM / ARGE VE TEKNOKENT UZMANI