Makaleler

Tüm Makaleler

TEKMER DESTEK PROGRAMI GENEL BİLGİ NOTU TEKMER İŞLETMELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALI ÖRNEKLER AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI KİMLER AR-GE PERSONELİ OLABİLİR? AR-GE PROJESİ - Ar-Ge Merkezi ve Teknokent Firmalarının Ar-Ge Projeleri TEKNOKENT GİRİŞ DANIŞMANLIĞI AR-GE MUHASEBESİ TEKNOKENT MUHASEBESİ TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL! TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 6. VE TEKNOKENT KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAZILIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ BİLİŞİM PERSONELİNE UYGULANAN BÖLGE DIŞI SÜRE TEŞVİKİ 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞANIN AR-GE PERSONELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNOKENTLERDE PROJE DEVAM EDERKEN SATIŞ YAPILABİLİR Mİ? HARCIRAH UYGULAMASI
Görüntülenme : 390

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI

patent-ve-faydali-modele-dayali-satis-istisnasi.jpg

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesine göre, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların
 
b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların
 
c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların

ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının

  % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.  

Ayrıca, bu kapsamdaki patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayrimaddi hakların kiralanması, devri ve satışı (a ve b bentleri) KDV Kanununun 17/4-z maddesine göre KDV’den istisna edilmiştir.

İstisna uygulaması için Türk Patent ve Marka Kurumundan (incelemeli sistemle) patent veya (araştırma raporu sonucunda) faydalı model belgesi alınması gerekmektedir. Örneğin, Ar-Ge projesi yürüten bir işletme, bu faaliyetler sonucunda patent veya faydalı model belgesi alırsa, bu kapsamda elde edeceği kazancın yarısına kurumlar vergisi istisnası uygulayacak; bu hakkın kiralanması, devri veya satışı da KDV’den istisna olacaktır.

Patent veya faydalı model belgesini ortaya çıkaranlar (mucitler) veya satın alan kişi ve kurumlar, istisna uygulamasından direkt yararlanmaya başlayabilecektir. Böylece, patent veya faydalı model belgesinin koruma süresince istisnalardan faydalanacak olan bu gayrimaddi hakların değeri daha da artacaktır.

Bu sistem, 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu uygulamasının tamamlayıcısı niteliğindedir. 5746 sayılı Kanunda Ar-Ge harcamaları desteklenirken; bu sistem ile birlikte Ar-Ge sonucu oluşan ürünün satışı ve satış kazancı desteklenmektedir.

Bu istisnadan yararlanmak için doğrudan Ar-Ge faaliyetini gerçekleştirmek şart değildir. Patent veya faydalı model belgesini satın alan ve bunlardan gelir elde eden işletmeler de istisnadan faydalanır.

İstisna uygulamasında;  

- Patent; TPMK tarafından incelemeli sistemle verilmiş patenti,  

- Faydalı model belgesi; TPMK tarafından olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş faydalı model belgesini   ifade eder.  


İstisnadan, patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla yararlanılması mümkündür.  

Sınai Mülkiyet Kanununun 101. maddesi uyarınca;  

- Patentlerde koruma süresi, TPMK’ya başvuru tarihinden itibaren 20 yıl,  

- Faydalı model belgelerinde ise koruma süresi, TPMK’ya başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.  


Örneğin; ALEX DE SOUZA A.Ş.’nin 08.07.2017 tarihinde TPMK’ya yapmış olduğu başvuru sonucunda, buluşuna ilişkin patent 09.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.  

- ALEX DE SOUZA A.Ş. söz konusu patentten doğan tüm haklarını 11.04.2020 tarihinde 6.000.000 TL’ye FENERBAHÇE A.Ş.’ye satmış ve 5.000.000 TL kâr elde etmiştir.  

- FENERBAHÇE A.Ş. bu patentin kullanım haklarını, 02.01.2021 tarihinde iki yıl süre ile AR-GE VE TEKNOKENT Limited Şirketine inhisari lisans sözleşmesiyle vererek 2021 hesap döneminde 1.500.000 TL, 2022 hesap döneminde ise 800.000 TL kazanç elde etmiştir.  

- AR-GE VE TEKNOKENT Limited Şirketi de söz konusu patente konu buluşu seri üretime tabi tutarak 2021 hesap döneminde 3.000.000 TL, 2022 hesap döneminde ise 2.000.000 TL kazanç elde etmiştir.  

Buna göre;  

- ALEX DE SOUZA A.Ş’nin satış kazancının yarısı (5.000.000 x %50) 2.500.000 TL olup bu tutarın tamamı istisnaya konu edilecektir. Ayrıca satış tutarı olan 6.000.000 TL KDV’den istisna olacaktır.  

- FENERBAHÇE A.Ş yaptığı inhisari lisansla kiralama işlemleri dolayısıyla 2021 hesap dönemi için (1.500.000 x %50) 750.000 TL; 2022 hesap dönemi için (800.000 x %50) 400.000 TL tutarında istisnadan faydalanabilecektir. Bu kiralama işlemleri de KDV’den istisnadır.  

- AR-GE VE TEKNOKENT Limited Şirketi seri üretim faaliyeti dolayısıyla 2021 hesap dönemi için (3.000.000 x %50) 1.500.000 TL; 2022 hesap dönemi için (2.000.000 x %50) 1.000.000 TL tutarında istisnadan yararlanabilecektir. Seri üretim faaliyeti sonucu yapılan satışlarda KDV istisnası yoktur.

 
Güven AYYILDIZ
SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI