Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Hibe-Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri) hizmetimiz, müşterilerimize hibe ve destek programlarından faydalanmaları için danışmanlık sağlamakta ve proje hazırlama süreçlerinde mali konuları yönetmektedir.

Başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

  1. Hibe ve Destek Programları: Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından sağlanan hibe ve destek programları hakkında size bilgi veriyoruz. Bu programlar arasında Ar-Ge projeleri, inovasyon projeleri, teknoloji transfer projeleri ve diğer sektörel destekler yer almaktadır.
  2. Proje Hazırlama Süreci: Hibe ve destek programlarına başvururken proje hazırlama sürecinde size rehberlik ediyoruz. Proje önerisi, bütçe oluşturma, faaliyet planı hazırlama ve diğer mali konuları doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz.
  3. Mali Süreç Yönetimi: Proje hazırlama sürecindeki mali konuları yönetmek için size destek sağlıyoruz. Mali tabloların hazırlanması, bütçe yönetimi, gider takibi, mali raporlama ve diğer mali süreçlerde size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
  4. Fon Kaynakları Araştırması: İhtiyaçlarınıza uygun hibe ve destek programlarını araştırıyoruz. Mevcut fon kaynaklarına erişim sağlamanıza yardımcı oluyoruz ve potansiyel fırsatları size sunuyoruz.
  5. Başvuru Süreci Yönetimi: Hibe ve destek programlarına başvuru sürecinde size rehberlik ediyoruz. Gerekli belgelerin hazırlanması, başvuru formunun doldurulması, sürecin takibi ve ilgili kurumlarla iletişim sağlanması konularında size destek sağlıyoruz.
  6. Proje Uygulama ve Raporlama: Hibe ve destek programları kapsamında kabul edilen projelerin uygulanması ve raporlanması aşamalarında size danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Projelerinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz ve gerekli raporlama süreçlerinde size destek sağlıyoruz.
Hakkımızda