AR-GE, TASARIM İLE TEKNOKENTLERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KİTABI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE MUHASEBE VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Ar-Ge, Tasarım ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Kitabı Satın Al

Daha Fazlası İçin

Deneyimli ve uzman kadromuzla, işletmenizin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.

Daha Fazlası İçin

Hakkımızda Hoş Geldiniz!

İnovasyonun ve teknolojinin kalbi olan Ar-Ge ve Teknokent dünyasında sizlere güvenilir ve profesyonel mali müşavirlik hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. İşletmenizin mali yönetimine odaklanarak, sizlere finansal başarıya ulaşmanız için önemli bir destek sağlıyoruz.

Ar-Ge projelerinizin mali yönünü en iyi şekilde yönetmek, vergi optimizasyonu sağlamak ve teşviklerden en üst düzeyde faydalanmanızı sağlamak için buradayız. Deneyimli ve uzman kadromuzla, işletmenizin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.

Hakkımızda

Ar-Ge ve Teknokent alanında uzmanlaşmış ekiplerimiz, geniş bir yelpazede mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Mali planlama, mali tabloların düzenlenmesi, vergi beyannamesi hazırlama, mali denetimler ve raporlama gibi konularda size yardımcı olmak için buradayız. İşletmenizin mali süreçlerini en iyi şekilde optimize ederek, rekabetçi avantaj sağlamanızı destekliyoruz.

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Ar-Ge ve Teknokent SMMM Ltd. Şti. olarak, teknokent ve Ar-Ge tasarım merkezlerine özel mali müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Profesyonel ekibimizle birlikte, işletmenizin finansal süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve sizi mali konularda desteklemek için buradayız.

Daha Fazlası İçin
Ar - Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar - Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi danışmanlığı hizmetimiz, işletmelerin 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerden ve desteklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Müşterilerimize sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

Daha Fazlası İçin
Teknokent Danışmanlığı

Teknokent Danışmanlığı

Teknokent Danışmanlığımız ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında girişimci firmalara sağlanan vergi avantajlarından ve diğer desteklerden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamayı amaçlamaktayız.

Daha Fazlası İçin
TEKMER Danışmanlığı

TEKMER Danışmanlığı

TEKMER Destek Programı

TEKMER Destek Programı, Türkiye'deki teknoloji geliştirme merkezlerinin (TEKMER) kurulması, işletilmesi ve girişimcilere yönelik hizmetlerin sağlanmasını desteklemek amacıyla KOSGEB tarafından yürütülen bir programdır. Aşağıda, programın ana başlıkları ve sağlanan destekler özetlenmiştir.

1. TEKMER’in Amacı

TEKMER Destek Programı'nın amacı, girişimcilik ekosisteminde işbirliğini teşvik ederek ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetler sunulmaktadır:

 • Ön İnkübasyon: Girişimcilere eğitim, danışmanlık, mentörlük ve iş geliştirme hizmetleri sağlanır.
 • İnkübasyon: Girişimcilere ve işletmelere eğitim, teknik danışmanlık, yatırımcı bulma ve ortak kullanım alanları gibi hizmetler sunulur.
 • İnkübasyon Sonrası: Mezun işletmelere pazar stratejisi geliştirme, büyüme stratejisi, fon bulma gibi hizmetler sağlanır.

2. İşletici Kuruluş

TEKMER Destek Programı'ndan yararlanmak için kurulan tüzel kişilik işletici kuruluştur. Bu kuruluş KOSGEB’den onay alarak faaliyete başlar. İşletici kuruluş, çeşitli destek ve hibelerden faydalanır.

3. TEKMER Destek Programı Kapsamındaki Hibeler ve Destekler

 • Mobilya ve Donanım Desteği:
  • Kapsam: TEKMER yönetim ofisleri, etkinlik alanları, toplantı odaları, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanları ile ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım.
  • Destek Miktarı: 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek.
  • Koşul: Satın alınacak mobilya ve donanımın yeni olması gereklidir.
 • Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği:
  • Kapsam: Makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli.
  • Destek Miktarı: 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek.
  • Koşul: Satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yeni olması gereklidir.
 • Personel Giderleri Desteği:
  • Kapsam: TEKMER yöneticisi, teknik personel, uzman personel ile temizlik ve güvenlik personeli için sağlanır.
  • Destek Miktarı: Yıllık azami 750.000 TL olmak üzere toplam 3.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek.
  • Koşul: Desteklenen personelin tam zamanlı çalışması gereklidir.
 • Eğitim ve Danışmanlık Desteği:
  • Kapsam: TEKMER girişimcileri ve işletmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmetleri.
  • Destek Miktarı: Yıllık 100.000 TL’yi geçmemek üzere toplam 300.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: Eğitim ve danışmanlık hizmetleri yurt içi/yurt dışı kurum ve kuruluşlardan alınabilir.
 • Organizasyon Desteği:
  • Kapsam: Hızlandırıcı programlar, inovasyon kampları, mentör görüşmeleri, yatırımcı buluşma programları, ikili iş görüşmeleri, konferanslar, kongreler ve çalıştaylar.
  • Destek Miktarı: Her bir organizasyon için 50.000 TL’yi ve yıllık 200.000 TL’yi geçmemek üzere toplamda 500.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: KOSGEB logolu flama/bayrak vb. materyallerin organizasyonlarda yer alması gerekmektedir.
 • Tanıtım Desteği:
  • Kapsam: TEKMER faaliyetlerinin, girişimcilerin veya ürünlerinin tanıtılması amacıyla; web sayfası, katalog, broşür, tanıtım filmi, reklamlar, fuar alanı kira bedeli gibi tanıtım faaliyetleri.
  • Destek Miktarı: Yıllık 50.000 TL’yi geçmemek üzere toplam 200.000 TL’ye kadar destek.
  • Koşul: Hazırlanan/bastırılan tanıtım materyallerinde KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması gerekmektedir.

4. Bölge Firmaları İçin Sağlanan Ek Destekler

 • Kapasite Geliştirme Desteği: İşletici kuruluşun fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL’ye kadar ek destek sağlanabilir.
 • Vergisel Durum: TEKMER A.Ş. tarafından alınan hibeler genel olarak kurumlar vergisine tabi olup, KDV istisnası bulunmamaktadır. Alınan hibeler nitelikleri itibariyle iki başlık altında incelenir: Amortismana tabi iktisadi kıymetler ve personel giderleri, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri.

5. Girişimcilerin TEKMER’den Alacakları Destekler ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi

TEKMER bünyesinde faaliyet gösteren girişimciler, sağlanan altyapı, danışmanlık ve diğer desteklerle daha az maliyetli ve verimli çalışma imkânı bulurlar. Girişimciler, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlara başvurarak Ar-Ge ve tasarım projeleri için ek teşviklerden de faydalanabilirler.

6. 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu Kapsamında Sağlanan Teşvikler

TEKMER'de faaliyet gösteren girişimciler, 5746 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki teşviklerden yararlanabilirler:

 • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge harcamalarının %100’ü kurumlar vergisi matrahından ikinci kez indirilebilir.
 • SGK İşveren Hissesi Desteği: Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği: Ar-Ge personelinin ücretlerinin %80-%95’i gelir vergisinden muaf tutulur.
 • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin düzenlenen belgeler damga vergisinden muaftır.
 • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge projelerinde kullanılacak ithal eşyalar gümrük vergisinden muaftır.

Genel Değerlendirme

TEKMER Destek Programı, bölge firmalarının teknolojik altyapılarını geliştirmelerine, personel maliyetlerini azaltmalarına ve pazarlama faaliyetlerini desteklemelerine yardımcı olur. KOSGEB ve diğer kamu kurumları nezdinde yapılacak çalışmalarla destek tutarlarının artırılması mümkündür. TEKMER A.Ş., girişimciler için sağladığı bu desteklerle bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Daha Fazlası İçin
Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Kurumlara özel olarak sunulan bordrolama işlemleri sunulmaktadır

 • Personel özlük dosyası hazırlanması,
 • Personel iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Personel işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılması,
Daha Fazlası İçin
Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Hibe - Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri)

Hibe-Destekler ve Proje Hazırlama Süreçleri (Mali Süreçleri) hizmetimiz, müşterilerimize hibe ve destek programlarından faydalanmaları için danışmanlık sağlamakta ve proje hazırlama süreçlerinde mali konuları yönetmektedir.

Daha Fazlası İçin