Kapasite Raporu Alım Hizmeti

Kapasite Raporu Alım Hizmeti

Sanayi kuruluşları için bir kimlik belgesi niteliği taşıyan Kapasite Raporu alma sürecinizde AR-GE olarak deneyim ve bilgilerimizde yanınızda oluyor, süreci sorunsuz tamamlayabilmeniz için destek sağlıyoruz. 

Kapasite Raporu:

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılan önemli bir belge niteliğindedir..
Hakkımızda