Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Mali Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Mali Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunan pek çok işletme kendi çabalarıyla veya dışarıdan destek alarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge veya Tasarım Merkezi onayını almaktadır.

Bu belge alındıktan sonra firma yetkililerince en çok duyduğumuz soru evet aldık şimdi ne olacak?

Bize kalırsa asıl iş yükü bundan sonra başlıyor!

Sanayi Bakanlığınca başvuruları onaylanan işletmeler 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanuna tabi olmaktadırlar.

Bu çerçevede işletmeler Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine ilişkin yürütecekleri faaliyetlerin mali kısmını 5746 sayılı kanun hükümlerine göre yürütmek zorundadırlar. Şüphesiz 5746 sayılı Kanun ile işletmelere sağlanmış ciddi vergi ve SGK avantajları söz konusudur. Sağlanan istisnaların uygulanmasında işletmelerin ya eksik yada fazla ve yersiz bir kullanım yaptığını görmekteyiz.

Şirketimiz, özellikli bir sektör olan Ar-Ge, Tasarım ve Teknokentlerde katma değer yaratan, çözüm üreten ve risklerinizi minimize eden mali müşavirlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Ar-Ge sektörünü düzenleyen 5746 ve 4691 sayılı kanunlar ile bu kanunların uygulama yönetmelikleri uzmanlık alanımızdır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Mali Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz:

1. Ar-Ge/Tasarım İndirimi
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
3. SGK İşveren Hissesi Desteği
4. Damga Vergisi İstisnası
5. Temel Bilimler Desteği
 6. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası
7. Hızlı Amortisman Uygulaması
8. Yıllık Faaliyet Raporu Mali Bölümlerinin Hazırlanması
9. Bakanlık Denetimlerinde Destek
10. Sürekli Güncel Mevzuat Desteği
11. Aylık, Üç aylık ve Yıllık Beyanname ve Bildirimlerin hazırlanmasında aktif ve yönlendirici destek verilmesi,

Hakkımızda