Eğitimlerimiz

Görüntülenme : 1082

İş Hukuku ve Bordro Yönetimi Eğitimi

is-hukuku-ve-bordro-yonetimi-egitimi.jpg

 

İş Hukuku ve Bordro Yönetimi Eğitimi

Eğitim Başlığı: Pratik Yönleriyle İş Hukuku ve Bordro Yönetimi

Tarih: [20.10.2023] Saat: 09:00 - 17:00

Yer: Bilkent Cyberpark 

1. OTURUM (09.00 – 09.45)

 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Sözleşmesinde Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler
 • İş Sözleşmesinin Türleri(Uzaktan Çalışma iş sözleşmesi)
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Tarafların Hakları ve Borçları
 • İş Sözleşmesinden Doğan Karşılıklı Hak ve Borçlar
 • Çalışma Süreleri, Çalışma Kavramı, Çalışma Türleri ve Koşulları
 • İş Akdinin Fesih Halleri
 • İkale (Bozma Sözleşmesi)

MOLA (09.45 – 10.00) (15 Dakika)

2. OTURUM (10.00 – 10.45)

 • Dinlenme Süreleri
 • Haklı Nedenle Fesih
 • İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • Geçerli Nedenle Fesih
 • İşe İade Davası
 • İşe İade Davasının Sonuçları

MOLA (10.45 – 11.00) (15 Dakika)

3. OTURUM (11.00 – 12.00)

 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Çıkış Kodları ve Önemi
 • Mobbing (Psikolojik Taciz)
 • Çalışma Koşullarında Değişikliğin Sonuçları (Örnek Yargıtay Kararlar)

ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI (12.00-13.00) (1 Saat)

4. OTURUM (13.00 – 13.45)

 • Ücret Nedir? (Net Ücret, Brüt Ücret, Giydirilmiş Ücret Kavramı)
 • Ücret Sayılan Ödemeler Nelerdir?
 • Bordro Parametreleri
 • Netten Brüte, Brütten Nete Hesaplama
 • Yemek Ücretinin Bordroya Yansıtılması ve İstisnalar
 • Yol Ücretinin Bordroya Yansıtılması ve İstisnalar

MOLA (13.45 – 14.00) (15 Dakika)

5. OTURUM (14.00 – 14.45)

 • İşveren Maliyet Hesaplamaları
 • Çalışana Uygulanan Gelir Vergisi Dilimleri
 • Ücret Ödemelerinin Beyanname Süreci
 • Yurtdışı ve Yurtiçi Harcırah Ödemeleri Bordro Uygulamaları ve İstisnaları
 • Özel Sağlık Sigortası Bordro Uygulamaları
 • Kıdem,İhbar, Yıllık İzin(Avans Yıllık izin) ,Fazla Mesai, UBGT Hesaplamaları, Yıllık Fazla Mesai Sınırı (Örnek Yargıtay Kararları)

MOLA

 (14.45 – 15.00) (15 Dakika)

6. OTURUM (15.00 – 15.45)

İŞCİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA “ARABULUCULUK VE ARABULUCULUK UYGULAMALARI ” 

 • Arabuluculuk  Sistemi Nedir ?  
 • Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi 
 • İhtiyari  ve  Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamaları 
 • İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk  Uygulamasının Kapsamı  
 • İşvereninin Arabuluculuk Sürecinde Temsili  ve Sürecin İşleyişi 
 • Arabuluculuk Sürecinin Hukuki Sonuçları ve Avantajları  
 • İş Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk
 • İşçi İşveren İlişkilerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması

MOLA (15.45 – 16.00) (15 Dakika)

7. OTURUM (16.00 – 17.00)

SORU – CEVAPLAR

Görseller